חזון קבוצת BBK
 

להוות דוגמה מצוינת לפעילות עסקית חכמה ויצירתית, להוביל בחדשנות את שוק הנדל"ן המסחרי המניב על כל רבדיו, חילוץ והשבחת נכסים תוך ביסוס שווקים קיימים, השקעות ופיתוח שווקים חדשים במסגרת תחומי פעילות הקבוצה המגוונים, כל זאת תוך הקפדה על אמות המידה וערכי מוסר מחמירים לצד חזון לחברה ישראלית טובה יותר והגדלת מספר המשפחות המתפרנסות מפעילותה.